Velkommen

Påskens Salmer

Den nye bog om Påskens Salmer kommer til verden som opfølgning af bogen lavet over Julens Salmer. Det er med denne i rygsækken vi har spurgt folk om at bidrage. Samtlige biskopper fra den danske Folkekirke er med, samt et par af de biskopper der ikke længere er i embede. Hertil kommer at også biskopperne fra den katolske kirke og Metodistkirken er med, og gives følge af en præst fra Baptistkirken.

 

Også en række fremtrædende organisationer og personer ud over de nævte biskopper er med…. Generalsekretærerne fra DSUK og KFUM/K, kirkeministeren, tidl. landsformand for landsforeningen af Menighedsråd, Tidl. ombudmand…..

 

Du finder yderligere information om alle de medvirkende på siden med Sponsorer og bidragydere

 

Normalprisen er 150,- kr. pr. bog med CD’er i paperback version, og 250,- kr. i Hardcover (meget begrænset antal tilbage)

Bestil via denne hjemmeside – her…

Jeg var med da bogen om Julens Salmer blev lavet, og glæder mig meget til også at være med i værket om Påskens Salmer.  Det glædelige påskebudskab forbinder de allerfleste jo med bestemte salmer, så denne lille bog kan også være en fornem måde at rette opmærksomheden mod budskabet på.

 

Niels Henrik Arendt
Biskop for Haderslev Stift
(1999-2013)

Forord.

Påskens salmer klinger på mange måder både ud med veemod og jubel. De rummer et væld af livet selv.

De dybeste og de højeste klange. På samme måde med fortællingerne også de rummer dybde og højde. Sådan også med menneskelivet selv. Fra fødsel til død – fra forkastelse til inddragelse. Påskens fortællinger og toner handler om menneskets egne fortællinger og toner udtrykt igeenm mennesket Jesus der i sin opstandelses klare lys viste sig som Kristus.

 

Munch’s maleri “Skriget” udtrykker rædslen over sig selv og over verden. Det bliver på den mest dramatiske måde slået fast med søm og navler i påskens korsfæstelse af Jesusa. Smtidig bliver jublen over Guds barmhjertighed, der skinner ned over de plagede røvere ved Jesu side, den forløsende melding om nåde og barmhjertighed en realitet, da Jesus taler til dem om fællesskab med ham. Midt i mørket er der en vej sammen med Gud midt i fortvivlelsen findes udvej mod håb.

 

Tvivlen forener sig med tanken om mystikken i biblens påskefortællinger om Jesus Kristus, der opstod fra de døde. Måske bliver den til tro? Måske bliver den til undring?
Undring er et vigtigt redskab i påskens toner. Mange salmedigtere er blevet forundret da de hørte påskens fortællinger om Jesus. Undrings rejser er salmerne, de bærer i lyd og ord sangeren og læseren på undringsrejse sammen med forfatteren – således også med dette påskehæfte. Spørgsmåler er derfor: ” Har du lyst til en påskevandring i toner og ord?”

 

Tro og undring er, som at bo i et indre hus med vinduer. Dem kan du åbne op . Vinduerne giver dig mulighed for at se de store horisonter men de rummer også muligheden for at lukke. Påskens toner og salmer vil som fortællinger berette om vigtigheden af, at åbne op og se udover undringens landskabet. Se – lyt – åbne op og inkludere din næste med kærlighed givet i smerte og i ømhed fra livets Gud – Jesus Kristus – det er påskens kerne af budskab.
Med dit bidrag og ved køb af denne påskebog – hjælper du aktivt menensker til uddannelse i mellemøsten. Tak.
Med dit bidrag hjælper du menensker til midt i livets vanskeligheder at finde håb og glæde. Tak.
Ordenspræst for de danske tempelriddere
Carsten Wind Hansen.